Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
03.12.2019 219301313  OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK nákup pohonných hmôt na karty 691.54 829.83 EUR 
03.12.2019 219310955  Privatpress, s.r.o. Jarková 4, 08001 Prešov, SK inzercia 524.17 629.00 EUR 
03.12.2019 219311016  PORS-EAST spol. s r.o. Masarykova 26, 08087 , SK prenájom priestorov 104.70 125.64 EUR 
02.12.2019 219301312  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 346.00 346.00 EUR 
02.12.2019 219310951  Východosloven.vodárenská Komenského 50, 04248 Košice, SK vodné a stočné 56.15 67.38 EUR 
02.12.2019 219310954  TransData s.r.o. M.R. Štefánika 139, 01001 Žilina, SK servis pre technológiu a aplik.program.vybavenie 549.00 658.80 EUR 
02.12.2019 219311015  AutoCont SK s.r.o. Strojnícka 1, 08006 Prešov, SK oprava PC inv. č. 03 403 453 85.00 102.00 EUR 
29.11.2019 219301308  IN TIME, s. r. o. Výhonská 13, 83106 Bratislava, SK prepravné - repasácia pások 17.15 20.58 EUR 
29.11.2019 219301309  Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK materiál 20.16 24.19 EUR 
29.11.2019 219301310  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 282.40 282.40 EUR 
29.11.2019 219301311  Imrich Car Ľubochnianska 3, 08006 Prešov, SK materiál 168.90 202.68 EUR 
29.11.2019 219310952  MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 83605 , SK hospodárske noviny 91.25 109.50 EUR 
29.11.2019 219310953  JUDr. Lenka Borovská, súdna exekútorka Kováčska 32, 04001 Košice, SK súdne úkony 67.51 84.33 EUR 
28.11.2019 219301297  ZLINER s.r.o. tř. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín, CZ náhradné diely 333.11 333.11 EUR 
28.11.2019 219301298  CBM CR s.r.o. Omská 1020/45, 51261 Praha 10, CZ náhradné diely 766.80 766.80 EUR 
28.11.2019 219301299  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 826.30 826.30 EUR 
28.11.2019 219301300  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 23.10 23.10 EUR 
28.11.2019 219301301  Allmedia, spol. s r.o. Pod gaštanmi 4, 82107 Bratislava, SK materiál 75.00 90.00 EUR 
28.11.2019 219301302  Allmedia, spol. s r.o. Pod gaštanmi 4, 82107 Bratislava, SK materiál 46.00 55.20 EUR 
28.11.2019 219301303  INTEKAUTO, s.r.o. Exnárova 12, 08001 Prešov, SK materiál 352.50 423.00 EUR