Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
17.07.2017 217300725  Marián Troliga - MT Košická 20, 08069 Prešov, SK náhradné diely 460.00 552.00 EUR 
14.07.2017 217300724  Steeling, s.r.o. Plzenská 8/1843, 04011 Košice, SK náhradné diely 5 831.80 6 998.16 EUR 
14.07.2017 217300730  Stomex, s.r.o. Za potokom 19, 08006 Prešov, SK materiál 80.42 96.50 EUR 
14.07.2017 217300748  Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK nafta 23 695.42 28 434.50 EUR 
14.07.2017 217300749  IN TIME, s. r. o. Výhonská 13, 83106 Bratislava, SK prepravné Tibbis 33.94 40.73 EUR 
14.07.2017 217300750  Stomex, s.r.o. Za potokom 19, 08006 Prešov, SK materiál 1 229.34 1 475.21 EUR 
14.07.2017 217310490  Jaroslav Vrábeľ - KLJ PLUS Obrancov mieru 4683/62, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 336-387 31.75 38.10 EUR 
14.07.2017 217310491  Igor Demčák Čergovská 20, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 332-389 67.63 81.16 EUR 
13.07.2017 217300746  ADIP, spol. s r.o. Březnice 537, 76001 Zlín, CZ náhradné diely 98.18 98.18 EUR 
13.07.2017 217300747  SOR SLOVAKIA, s.r.o. Rosinská 15 A, 01008 Žilina, SK náhradné diely 13.18 15.82 EUR 
13.07.2017 217310488  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, SK poštové služby 768.55 769.30 EUR 
13.07.2017 217310489  Matúš Bielek Železničiarska 3792/17, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 380 5.25 6.30 EUR 
13.07.2017 217310527  O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK nehlasové služby 444.06 532.87 EUR 
12.07.2017 217310483  2 v 1, s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 337,378 18.75 22.50 EUR 
12.07.2017 217310484  COOP Jednota Prešov, Konštantínova 3, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 333-382 79.13 94.96 EUR 
12.07.2017 217310485  uniCODE systems, s.r.o. Považské Podhradie 55, 01704 Považská Bystrica, SK servisný paušál 65.00 78.00 EUR 
12.07.2017 217310486  Q-EX, a.s. Námestie SNP 7, 91250 Trenčín, SK oprava počítačky mincí 272.68 327.22 EUR 
12.07.2017 217310487  SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK podpora aplikačného programového vybavenia 543.15 651.78 EUR 
12.07.2017 217310524  PO CAR s.r.o. Stropkov Petrovanská 1, 08005 Prešov, SK oprava PO967DY 161.78 194.14 EUR 
12.07.2017 217310525  CSM monitoring s.r.o. Zámocká 18, 81101 Bratislava, SK monitoring vozidiel 50.00 60.00 EUR