Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
23.01.2020 219311090  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 162.96 195.60 EUR 
23.01.2020 219311091  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 53.19 63.83 EUR 
23.01.2020 219311092  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311093  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311094  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 9.71 11.65 EUR 
23.01.2020 219311095  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 9.71 11.65 EUR 
23.01.2020 219311096  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 9.71 11.65 EUR 
23.01.2020 219311097  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 9.71 11.65 EUR 
23.01.2020 219311098  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 9.71 11.65 EUR 
23.01.2020 219311099  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 9.71 11.65 EUR 
23.01.2020 219311100  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311101  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311102  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311103  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311104  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311105  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311106  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311107  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311108  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR 
23.01.2020 219311109  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2.21 2.61 EUR