Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
05.03.2020 220320003  CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 84105 Bratislava, SK vypracovanie štúdie modernizácie údržbovej zákl. 3 000.00 3 600.00 EUR 
04.03.2020 220300221  Steeling, s.r.o. Plzenská 8/1843, 04011 Košice, SK materiál 5 271.74 6 326.09 EUR 
04.03.2020 220300222  Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 08006 Prešov, SK materiál 640.31 768.37 EUR 
04.03.2020 220300223  Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK motorová nafta 29 199.82 35 039.78 EUR 
04.03.2020 220300233  ASTE, spol. s r.o. Bielocerkevská 4, 04022 Košice, SK materiál 79.80 95.76 EUR 
04.03.2020 220300234  ASTE, spol. s r.o. Bielocerkevská 4, 04022 Košice, SK materiál 165.75 198.90 EUR 
04.03.2020 220300256  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 620.00 620.00 EUR 
04.03.2020 220310093  LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118, 08001 Prešov, SK upratovacie práce 7 844.54 9 413.45 EUR 
04.03.2020 220310094  LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118, 08001 Prešov, SK upratovacie práce 1 161.92 1 394.30 EUR 
04.03.2020 220310095  SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava, SK servisný prenájom 121.59 145.91 EUR 
04.03.2020 220310120  KAPA DAB, spol.s r.o. Strojnícka 2087/6, 08006 Prešov, SK provízia za predaj CL 065, 091 212.92 255.50 EUR 
04.03.2020 220310121  KAPA DAB, spol.s r.o. Strojnícka 2087/6, 08006 Prešov, SK dobropis za vrátené CL -17.63 -21.16 EUR 
04.03.2020 220310122  LABAŠ s.r.o. Texitlná 1, 04001 Košice, SK provízia za predaj CL 090 36.25 43.50 EUR 
04.03.2020 220310123  Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 08006 Prešov, SK servisné práce PO919FD 1 163.05 1 395.66 EUR 
04.03.2020 220310186  PORS-EAST spol. s r.o. Masarykova 26, 08087 , SK prenájom priestorov 104.70 125.64 EUR 
04.03.2020 220310187  Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK E-kupóny 5 430.56 5 430.56 EUR 
03.03.2020 220300219  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 114.40 114.40 EUR 
03.03.2020 220300220  OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK nákup pohonných hmôt na karty 717.85 861.39 EUR 
03.03.2020 220300251   BEPO spol. s r.o. Bajkalská 6, 08001 Prešov, SK materiál 1 052.00 1 262.40 EUR 
03.03.2020 220300252  SOR SLOVAKIA, s.r.o. Rosinská 15 A, 01008 Žilina, SK materiál 150.20 180.24 EUR