Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
12.08.2019 219310644  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 27.48 32.97 EUR 
12.08.2019 219310645  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia -36.90 -44.28 EUR 
12.08.2019 219310646  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia -48.93 -58.72 EUR 
12.08.2019 219310647  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia -35.07 -42.08 EUR 
12.08.2019 219310648  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia -2.23 -2.68 EUR 
12.08.2019 219310649  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2 175.78 2 610.93 EUR 
12.08.2019 219310650  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1 320.66 1 584.79 EUR 
12.08.2019 219310651  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 2 900.95 3 481.14 EUR 
12.08.2019 219310652  MET Slovakia, a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava, SK zemný plyn 1 247.48 1 496.98 EUR 
12.08.2019 219310653  AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5, 84108 Bratislava, SK tlakové skúšky na tlak. nádobách Tr ev.č.123 a 719 585.00 702.00 EUR 
12.08.2019 219310654  DUTEKO, a.s. Rastislavova 98, 04001 Košice, SK prekládka, doprava a uloženie odpadu 22.37 26.84 EUR 
12.08.2019 219310655  uniCODE systems, s.r.o. Považské Podhradie 55, 01704 Považská Bystrica, SK servisný paušál 65.00 78.00 EUR 
12.08.2019 219310656  COOP Jednota Prešov, Konštantínova 3, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 297, 321, 322 41.63 49.96 EUR 
12.08.2019 219310692  Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica, SK overenie analyzátorov dychu a vydanie certifikátu 145.50 174.60 EUR 
12.08.2019 219310693  DELTA DEFENCE, a.s. Čapajevova 40, 08001 Prešov, SK oprava vozidla T815 PO 118BR 971.74 1 166.09 EUR 
12.08.2019 219310694  PRATON s.r.o. Charkovská 6889/20, 04022 Košice, SK provízia za predaj CL 328 49.37 59.24 EUR 
09.08.2019 219300848  Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK dobropis k fa 91141016 -29 284.51 -35 141.41 EUR 
09.08.2019 219300849  Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK motorová nafta 29 344.55 35 213.46 EUR 
09.08.2019 219300878  Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK materiál 1 186.60 1 423.92 EUR 
09.08.2019 219300879  Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 08006 Prešov, SK dobropis k fa 419111260 -52.60 -63.12 EUR