Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
14.06.2019 219310485  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 8 763.33 10 515.99 EUR 
14.06.2019 219310509  MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 83605 , SK hospodárske noviny 91.25 109.50 EUR 
14.06.2019 219310511  Exekekútorský úrad Košice Kuzmányho č. 57, 04001 Košice, SK trovy exekúcie 51.13 61.36 EUR 
14.06.2019 219310512  GABE, v.o.s., Hlavná 137, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 193 19.25 23.10 EUR 
13.06.2019 219300638  SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Rozvojová 2, 04001 Košice, SK materiál 36.18 43.42 EUR 
13.06.2019 219300639  SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Rozvojová 2, 04001 Košice, SK materiál 499.60 599.52 EUR 
13.06.2019 219300640  ADIP, spol. s r.o. Březnice 537, 76001 Zlín, CZ náhradné diely 100.00 100.00 EUR 
13.06.2019 219300641  ADIP, spol. s r.o. Březnice 537, 76001 Zlín, CZ náhradné diely 236.87 236.87 EUR 
13.06.2019 219310466  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, SK poštové služby 580.00 581.65 EUR 
13.06.2019 219310474  DPB, a.s. Olejkárska 1, 81452 , SK nájom dopravných prostriedkov 3 200.00 3 840.00 EUR 
13.06.2019 219310475  PRATON s.r.o. Charkovská 6889/20, 04022 Košice, SK provízia za pradaj CL 243,233 55.01 66.00 EUR 
13.06.2019 219310476  Kulíková Silvia Teriakovce 26, 08005 Prešov, SK provízia za predaj CL 216,234 13.13 15.76 EUR 
13.06.2019 219310510  FITTICH PREAL, s.r.o. Slovenská 12, 08001 Prešov, SK servisný zásah EZS 56.44 67.73 EUR 
12.06.2019 219300613  CBM CR s.r.o. Omská 1020/45, 51261 Praha 10, CZ náhradné diely 180.00 180.00 EUR 
12.06.2019 219300635  SIAD Slovakia spol. s r.o. Rožňavská 17, 83104 Bratislava, SK technické plyny 36.00 43.20 EUR 
12.06.2019 219300636  Ing. Peter Dzadík - Velotera Mičurinova 24, 08001 Prešov, SK materiál 92.83 111.40 EUR 
12.06.2019 219300637  CBM CR s.r.o. Omská 1020/45, 51261 Praha 10, CZ náhradné diely 435.46 435.46 EUR 
12.06.2019 219310472  DUTEKO, a.s. Rastislavova 98, 04001 Košice, SK prekládka,preprava,zneškodnenie odpadu 52.43 62.92 EUR 
12.06.2019 219310473  J.V.S, spol. s r.o. Pionierska 24, 08005 Prešov, SK oprava výtlkov asfaltovým betónom 15 723.72 15 723.72 EUR 
12.06.2019 219310508  Stredná odborná škola dopravná Konštantínova 2, 08001 Prešov, SK produktívne práce 266.46 266.46 EUR