Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
08.03.2012 212300264  Správa a zimná údržba Pionierska 24, 08005 Prešov posýpový materiál 78.49 94.19 EUR 
08.03.2012 212300266  OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava nafta 33 675.50 40 410.60 EUR 
08.03.2012 212300287  Marián Troliga - MT Košická 20, 08069 Prešov dobropis na náhradné diely -26.82 -32.18 EUR 
08.03.2012 212300288  Marián Troliga - MT Košická 20, 08069 Prešov náhradné diely 1 415.38 1 698.46 EUR 
08.03.2012 212310137  Alka, s.r.o. Bardejovská 42, 08006 Ľubotice čistenie pracovných odevov 223.95 268.74 EUR 
08.03.2012 212310147  ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Rampová 4, 04354 Košice opravy pevných trakčných zariadení 962.61 1 155.13 EUR 
08.03.2012 212310148  ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Rampová 4, 04354 Košice oprava elektrických zariadení 563.43 676.11 EUR 
08.03.2012 212310149  ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Rampová 4, 04354 Košice údržba pevných trakčných zariadeni 13 662.45 16 394.94 EUR 
08.03.2012 212310203  SWAN, a.s. Borská 8, 84104 Bratislava mesačný poplatok za prenos dát 59.27 71.12 EUR 
08.03.2012 212310204  Genesis, s.r.o. Śvábska 4, 08005 Prešov údržba softvéru MIS 332.90 399.48 EUR 
07.03.2012 212300265  Tempus Trans, s.r.o. Železiarenská 49, 04015 Košice náhradné diely 307.38 368.86 EUR 
07.03.2012 212300286  REPROs, zdr. Forgáčová Ľubochnianska 2, 08006 Prešov-Šar.Lúky materiál 151.38 181.66 EUR 
07.03.2012 212310138  Lagon-Goban Ladislav Jurkovičova 18, 08001 Prešov oprava pracovného náradia EBU 40.70 48.84 EUR 
07.03.2012 212310139  LUX Prešov, s.r.o. Prevádzka: Bardejovská 5, 08006 Prešov-Ľubotice čistiace služby 2 607.88 3 129.46 EUR 
07.03.2012 212310140  LUX Prešov, s.r.o. Prevádzka: Bardejovská 5, 08006 Prešov-Ľubotice vysávanie vozidiel MHD 3 865.74 4 638.89 EUR 
07.03.2012 212310141  CSM s.r.o. Vajnorská 136, 83104 Bratislava mesačný poplatok 110.00 132.00 EUR 
07.03.2012 212310142  Technické služby, a.s. Bajkalská 33, 08001 Prešov nájomné za ekologické WC 610.42 732.50 EUR 
07.03.2012 212310143  Slovak Telekom, a.s.  telekomunikačné služby 9.96 11.95 EUR 
07.03.2012 212310144  Slovak Telekom, a.s.  telekomunikačné služby 611.64 733.97 EUR 
06.03.2012 212300261  Tempus Trans, s.r.o. Železiarenská 49, 04015 Košice náhradné diely 224.94 269.93 EUR