Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
09.01.2013 212310971  KOVSMOL združenie Družstevná 34, 08001 Prešov provízia za predaj CL 829 11.88 14.26 EUR 
09.01.2013 212310972  KAPA DAB, spol.s r.o. Strojnícka 2087/6, 08006 Prešov provízia za predaj CL 799,805,830 299.69 359.63 EUR 
09.01.2013 212310973  Alka, s.r.o. Bardejovská 42, 08006 Ľubotice čistenie pracovných odevov 107.96 129.55 EUR 
09.01.2013 212310976  Slovak Telekom, a.s.  telekomunikačné služby 527.54 633.05 EUR 
09.01.2013 212310977  Slovak Telekom, a.s.  telekomunikačné služby 9.96 11.95 EUR 
09.01.2013 212310978  EKOL-recyklačné systémy, s.r.o Košická 36, 08069 Prešov odber odpadov na zneškodnenie 124.80 149.76 EUR 
09.01.2013 212310979  A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica pneuservisné práce 125.41 150.50 EUR 
09.01.2013 213300009  BERK s.r.o., Košice Južná trieda 66, 04001 Košice náhradné diely 51.62 61.94 EUR 
09.01.2013 213310003  Ing. Peter Vasilčin - fy VASKO Soľanková 18, 08005 Prešov opravu regulačných prvkov na kotly 450.00 540.00 EUR 
09.01.2013 213310004  Ing. Ivana Varkondová Obrancov mieru 4688/31, 08001 Prešov provízia za predaj CL 22 68.12 81.74 EUR 
08.01.2013 212301447  Steeling, s.r.o. Plzenská 8/1843, 04011 Košice náhradné diely 520.38 624.46 EUR 
08.01.2013 212310960  Farmakol spol. s r.o Ku ihrisku 4, 08006 Ľubotice paušálny poplatok el. energia 4. štvrťrok 24.90 29.88 EUR 
08.01.2013 212310961  Centrálny depozitár Ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava vedenie zoznamu akcionárov celý rok 331.50 397.80 EUR 
08.01.2013 212310962  CSM s.r.o. Vajnorská 136, 83104 Bratislava mesačné poplatky za prevádzku vozidiel 110.00 132.00 EUR 
08.01.2013 212310963  Technické služby, a.s. Bajkalská 33, 08001 Prešov prenájom ekologických WC 230.02 276.02 EUR 
08.01.2013 212310964  uniCODE systems, s.r.o. Považské Podhradie 55, 01704 Považská Bystrica servisný paušál za čerpaciu stanicu 65.00 78.00 EUR 
08.01.2013 212310965  STK, s.r.o., Prešov Strojnícka 9, 08006 Prešov technické kontroly vozidiel 292.20 350.64 EUR 
08.01.2013 212310966  ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Rampová 4, 04354 Košice údržba pevných tračkných zariadení 8 640.30 10 368.36 EUR 
08.01.2013 212310967  ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Rampová 4, 04354 Košice opravy pevných tračných zariadení 2 463.94 2 956.72 EUR 
08.01.2013 212310968  ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Rampová 4, 04354 Košice doprovod nadrozmerného nákladu 52.43 62.91 EUR