Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
28.12.2012 212310922  Východosloven.vodárenská Komenského 50, 04248 Košice vodné a stočné 1 286.79 1 544.15 EUR 
28.12.2012 212310923  Fecupral, s.r.o Ľudovíta Štúra 17, 08221 Veľký Šariš odber odpadu 283.92 340.70 EUR 
28.12.2012 212310924  GABE, v.o.s., Hlavná 137, 08001 Prešov provízia za predaj CL 810 18.13 21.75 EUR 
27.12.2012 212301420  SOR SLOVAKIA, s.r.o. Závodská 10, 01236 Žilina náhradné diely 190.44 228.53 EUR 
27.12.2012 212301421  SIAD SG Technické plyny Pieskovcová 66, 84107 Bratislava technické plyny 8.00 9.60 EUR 
27.12.2012 212301422  Commerc servis, s.r.o. Ku Surdoku 35, 08001 Prešov materiál 30.40 36.48 EUR 
27.12.2012 212301423  Commerc servis, s.r.o. Ku Surdoku 35, 08001 Prešov materiál 10.08 12.10 EUR 
27.12.2012 212301424  Commerc servis, s.r.o. Ku Surdoku 35, 08001 Prešov materiál 111.63 133.96 EUR 
27.12.2012 212301426  OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 85101 Bratislava kk 1-15.12.2012 398.56 478.27 EUR 
27.12.2012 212301427  Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava olej 486.00 583.20 EUR 
27.12.2012 212301428  Tempus Trans, s.r.o. Železiarenská 49, 04015 Košice náhradné diely 348.82 418.58 EUR 
27.12.2012 212301429  Marián Troliga - MT Košická 20, 08069 Prešov náhradné diely 552.60 663.12 EUR 
27.12.2012 212301430  Marián Troliga - MT Košická 20, 08069 Prešov náhradné diely 95.40 114.48 EUR 
27.12.2012 212301431  ZLINER s.r.o. tř. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín náhradné diely 31.82 31.82 EUR 
27.12.2012 212301432  ZLINER s.r.o. tř. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín náhradné diely 22.88 22.88 EUR 
27.12.2012 212301433  Schunk Praha s.r.o. Hřbitovní 37, 31200 Plzeň uhlíky 2 895.00 2 895.00 EUR 
27.12.2012 212310914  Viera Peláková - BIANCA  provízia za predaaj CL 713-777 127.63 153.16 EUR 
27.12.2012 212310918  SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava podpora aplikačného programového vybavenia 521.04 625.25 EUR 
27.12.2012 212310919  RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným Trnavská 80, 82102 Bratislava seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky 40.00 48.00 EUR 
27.12.2012 212310920  FITTICH PREAL, s.r.o. Slovenská 12, 08001 Prešov kontrola elektronického protipožiar. systému 78.66 94.39 EUR