Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
15.03.2023 223310139  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia - meniareň 4 490.71 5 388.85 EUR 
15.03.2023 223310140  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK zemný plyn -28 323.44 -33 988.12 EUR 
15.03.2023 223310141  LASACHI, s.r.o. Volgogradská 9, 08001 Prešov, SK poradenské a konzultačné služby vo ver.obstarávaní 700.00 840.00 EUR 
15.03.2023 223310142  COOP Jednota Prešov, Konštantínova 3, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 028-044 24.62 29.54 EUR 
15.03.2023 223310143  2 v 1, s.r.o. Masarykova 22, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 033 8.37 10.04 EUR 
15.03.2023 223310144  Exekútorský úrad Prešov Masarykova 13, 08001 Prešov, SK trovy starej exekúcie 35.00 42.00 EUR 
15.03.2023 223320006  MNGStav, s.r.o. Rampová 6, 04001 Košice, SK vyprac.proj.dokum.-Zvýšenie energet.hosp.adm.budov 1 500.00 1 800.00 EUR 
14.03.2023 223300248  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 341.74 341.74 EUR 
14.03.2023 223300249  SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Rozvojová 2, 04001 Košice, SK náhradné diely 83.00 99.60 EUR 
13.03.2023 223300244  SOR SLOVAKIA, s.r.o. Rosinská 15 A, 01008 Žilina, SK materiál 162.60 195.12 EUR 
13.03.2023 223300245  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 701.02 701.02 EUR 
13.03.2023 223300246  CBM CR s.r.o. Omská 1020/45, 51261 Praha 10, CZ náhradné diely 49.21 49.21 EUR 
13.03.2023 223300247  INTEKAUTO, s.r.o. Exnárova 12, 08001 Prešov, SK materiál 207.50 249.00 EUR 
13.03.2023 223310127  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, SK poštové služby 437.08 438.40 EUR 
13.03.2023 223310128  MIKO - MAT spol. s.r.o. Furdekova 2, 85103 Bratislava, SK systém supervízie, kontroly a údržby automatov 850.00 1 020.00 EUR 
13.03.2023 223310129  Technické služby mesta Prešov, a. s. Bajkalská 33, 08001 Prešov, SK prenájom ekologických WC 249.34 299.21 EUR 
13.03.2023 223310130  TransData s.r.o. M.R. Štefánika 139, 01001 Žilina, SK provízia za zúčtovacie obdobie 492.77 591.32 EUR 
13.03.2023 223310131  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 3 648.28 4 377.94 EUR 
13.03.2023 223310132  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 100.30 120.36 EUR 
13.03.2023 223310133  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 461.56 553.87 EUR