Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
18.09.2023 223310632  Viera Peláková - BIANCA Švábska 6801/68, 08005 Prešov, SK provízia za predaj CL 56.81 68.17 EUR 
18.09.2023 223310633  GABE, v.o.s., Hlavná 137, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 176 26.87 32.25 EUR 
18.09.2023 223310656  Lagon-Goban Ladislav Smetanova 61, 08001 Prešov, SK previtie cievky 70.00 84.00 EUR 
18.09.2023 223310659  PEGAPRO-SK s.r.o. Proč 157, 08214 Proč, SK oprava kompresora 174.50 209.40 EUR 
14.09.2023 223300831  TransData s.r.o. M.R. Štefánika 139, 01001 Žilina, SK materiál - čítačka čipových kariet, SAM modul 360.00 432.00 EUR 
14.09.2023 223300838  ZLINER s.r.o. tř. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín, CZ náhradné diely 43.07 43.07 EUR 
14.09.2023 223300839  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 1 516.03 1 516.03 EUR 
14.09.2023 223310628  IDO Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. J. Jesenského 1054/44, 96001 Zvolen, SK odborná príprava a skúška elektrotechnikov 250.00 300.00 EUR 
14.09.2023 223310629  Technické služby mesta Prešov, a. s. Bajkalská 33, 08001 Prešov, SK prenájom ekologických WC 249.34 299.21 EUR 
14.09.2023 223310630  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK elektrická energia 20 889.36 25 067.25 EUR 
14.09.2023 223310660  SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava, SK spracovanie rohože 103.34 124.01 EUR 
13.09.2023 223300865  Kovsmol s.r.o. Družstevná 34, 08006 Prešov, SK materiál 76.84 76.84 EUR 
13.09.2023 223300866  AutoCont SK s.r.o. Strojnícka 1, 08006 Prešov, SK materiál - tonery 386.00 463.20 EUR 
13.09.2023 223310625  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, SK poštové služby 661.65 663.30 EUR 
13.09.2023 223310626  TransData s.r.o. M.R. Štefánika 139, 01001 Žilina, SK provízia za zúčtovacie obdobie 481.27 577.53 EUR 
13.09.2023 223310627  GABE, v.o.s., Hlavná 137, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 162 23.38 28.05 EUR 
13.09.2023 223320033  Anasyn s.r.o. Hlavná 23/13, 08216 Fintice, SK MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM Cloud Router Switch 715.00 858.00 EUR 
12.09.2023 223300857  AUTOCOLOR Slovakia s.r.o Jesenná 1, 08001 Prešov, SK materiál 322.56 387.07 EUR 
12.09.2023 223300858  SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Rozvojová 2, 04001 Košice, SK náhradné diely 48.50 58.20 EUR 
12.09.2023 223300859  INTEKAUTO, s.r.o. Exnárova 12, 08001 Prešov, SK materiál 37.68 45.22 EUR