Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal
62_20210.0000.00.0000
63_20210.0000.00.0000
64_20210.0000.00.0000
65_20210.0000.00.0000
66_20210.0000.00.0000
67_20210.0000.00.0000
68_20210.0000.00.0000
69_20210.0000.00.0000
70_20210.0000.00.0000