Číslo
objednávky 
 Popis  Suma
s DPH
Zmluva Dátum
vyhotovenia
Dodávateľ Ulica PSČ Obec IČO Podpísal
20151527 36.1400.00.0000Steeling, s.r.o.Plzenská 8/184304011Košice 31720943Ján Ňachaj
20151528 101.4700.00.0000CBM16-18 Jacques Offembach72000Le Mans 515156917Ján Ňachaj
20151529 24.0000.00.0000BERK s.r.o., KošiceJužná trieda 6604001Košice 17084342Ján Ňachaj
20151530 94.6100.00.0000ZLINER s.r.o.tř. Tomáše Bati 28376112Zlín 45479534Ján Ňachaj
20151532 112.3700.00.0000Steeling, s.r.o.Plzenská 8/184304011Košice 31720943Ján Ňachaj
20151533 351.7900.00.0000BERK s.r.o., KošiceJužná trieda 6604001Košice 17084342Ján Ňachaj
20151534 50.6400.00.0000CBM16-18 Jacques Offembach72000Le Mans 515156917Ján Ňachaj
20151536 236.4000.00.0000Steeling, s.r.o.Plzenská 8/184304011Košice 31720943Ján Ňachaj
20151537 58.2000.00.0000BERK s.r.o., KošiceJužná trieda 6604001Košice 17084342Ján Ňachaj
20151538 677.8600.00.0000Steeling, s.r.o.Plzenská 8/184304011Košice 31720943Ján Ňachaj
20151539 199.7200.00.0000Tempus Trans, s.r.o.Rastislavova 11004015Košice 31712380Ján Ňachaj
20151541 396.6000.00.0000Steeling, s.r.o.Plzenská 8/184304011Košice 31720943Ján Ňachaj
20151542 296.6400.00.0000Tempus Trans, s.r.o.Rastislavova 11004015Košice 31712380Ján Ňachaj
20151543 483.8500.00.0000CBM16-18 Jacques Offembach72000Le Mans 515156917Ján Ňachaj
20151544 82.3200.00.0000ZLINER s.r.o.tř. Tomáše Bati 28376112Zlín 45479534Ján Ňachaj