Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
01.02.2012 212300110  Imrich Car Ľubochnianska 3, 08006 Prešov materiál 145.87 175.04 EUR 
01.02.2012 212300112  Tempus Trans, s.r.o. Železiarenská 49, 04015 Košice náhradné diely 4.10 4.92 EUR 
01.02.2012 212300113  Commerc servis, s.r.o. Ku Surdoku 35, 08001 Prešov materiál 114.13 136.96 EUR 
01.02.2012 212300129  MÚR CASS Tajovského 6, 04001 Košice materiál 1 000.00 1 200.00 EUR 
01.02.2012 212300141  Tempus Trans, s.r.o. Železiarenská 49, 04015 Košice náhradné diely 3.20 3.84 EUR 
01.02.2012 212310028  Služby pre zdravie Vansovej 1, 08001 Prešov výkon povinnej zdravotnej starostlivosti 226.22 226.22 EUR 
01.02.2012 212310029  SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava podpora aplikačného programového vybavenia 521.04 625.25 EUR 
01.02.2012 212310030  PO CAR s.r.o. Stropkov Petrovanská 1, 08005 Prešov servisná prehliadka PO291DY 111.93 134.32 EUR 
01.02.2012 212310031  Verlag Dashofer Mlynské Nivy 73, 82799 Bratislava Lexikon pojmov a príkladov 2012 225.16 270.18 EUR 
01.02.2012 212310033  BTS-PO, s.r.o. Levočská 2, 08001 Prešov samolepky 26.35 31.62 EUR 
31.01.2012 212300105  Tempus Trans, s.r.o. Železiarenská 49, 04015 Košice náhradné diely 256.04 307.25 EUR 
31.01.2012 212300106  Tempus Trans, s.r.o. Železiarenská 49, 04015 Košice náhradné diely 188.06 225.67 EUR 
31.01.2012 212300107  Tempus Trans, s.r.o. Železiarenská 49, 04015 Košice náhradné diely 922.90 1 107.48 EUR 
31.01.2012 212300108  Tempus Trans, s.r.o. Železiarenská 49, 04015 Košice náhradné diely 444.30 533.16 EUR 
31.01.2012 212300109  PHOBOS Prešov Petrovanská ul., 08001 Prešov materiál 51.20 61.44 EUR 
31.01.2012 212300111   BEPO spol. s r.o. Bajkalská 6, 08001 Prešov materiál 50.40 60.48 EUR 
31.01.2012 212310023  Východosl.energetika a.s Mlynská 31, 04291 Košice elektrina 3 478.26 4 174.00 EUR 
31.01.2012 212310026  OBS Prešov, spol. s r.o. Obrancov mieru, 08001 Prešov bezpečnostné a ochranné služby 9 606.03 11 527.24 EUR 
31.01.2012 212310027  OBS Prešov, spol. s r.o. Obrancov mieru, 08001 Prešov bezpečnostné a ochranné služby 3 325.68 3 990.82 EUR 
31.01.2012 212310032  IN TIME, s. r. o. Výhonská 13, 83106 Bratislava prepravné za modul CAN 705 14.55 17.46 EUR