Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
08.02.2012 212310082  Ing. Peter Vasilčin - fy VASKO Soľanková 18, 08005 Prešov oprava turbulátorov kotla 786.00 943.20 EUR 
08.02.2012 212310083  Genesis, s.r.o. Śvábska 4, 08005 Prešov údržba softvéru MIS 332.90 399.48 EUR 
08.02.2012 212310084  SWAN, a.s. Borská 8, 84104 Bratislava mesačný poplatok za prenos dát 58.88 70.66 EUR 
07.02.2012 212300138  BERK s.r.o., Košice Južná trieda 66, 04001 Košice náhradné diely 17.46 20.95 EUR 
07.02.2012 212300139  ZLINER s.r.o. tř. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín náhradné diely 205.02 205.02 EUR 
07.02.2012 212300140  Le Chéque déjeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava stravné lístky 28 805.50 28 806.60 EUR 
07.02.2012 212310040  Milan Ščerbák Exnárova 6620/10, 08001 Prešov provízia za predaj CL 20,33,58,77 32.23 38.68 EUR 
07.02.2012 212310041  STK, s.r.o., Prešov Strojnícka 9, 08006 Prešov technické kontroly 362.10 434.52 EUR 
07.02.2012 212310042  SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava účastnícky poplatok za školenie 45.83 55.00 EUR 
07.02.2012 212310043  Technické služby, a.s. Bajkalská 33, 08001 Prešov nájomné za ekologické WC 610.42 732.50 EUR 
07.02.2012 212310044  IN TIME, s. r. o. Výhonská 13, 83106 Bratislava prepravné 35.50 42.60 EUR 
07.02.2012 212310085  Vádium, s.r.o., Plzenská 4, 08001 Prešov doména dpmp, webhosting 86.31 103.57 EUR 
07.02.2012 212310087  František Sedlár Obrancov mieru 54, 08001 Prešov provízia za predaj CL 18,30,40,74 34.38 41.26 EUR 
06.02.2012 212300124  Steeling, s.r.o. Plzenská 8/1843, 04011 Košice náhradné diely 335.22 402.26 EUR 
06.02.2012 212300125  Steeling, s.r.o. Plzenská 8/1843, 04011 Košice náhradné diely 569.31 683.17 EUR 
06.02.2012 212300126  Steeling, s.r.o. Plzenská 8/1843, 04011 Košice náhradné diely 727.71 873.25 EUR 
06.02.2012 212300127  Správa a zimná údržba Pionierska 24, 08005 Prešov posýpový materiál 91.47 109.76 EUR 
06.02.2012 212300146  ZLINER s.r.o. tř. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín náhradné diely 544.36 544.36 EUR 
06.02.2012 212310039  uniCODE systems, s.r.o. Považské Podhradie 55, 01704 Považská Bystrica mesačný paušálny poplatok 65.00 78.00 EUR 
03.02.2012 212300121  BERK s.r.o., Košice Južná trieda 66, 04001 Košice náhradné diely 30.83 37.00 EUR