Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
15.05.2024 224300536  MEGAKUPA s.r.o. Čimhová 12, 02712 Čimhová, SK materiál 12.54 15.05 EUR 
15.05.2024 224310313  Techpetrol s.r.o. Kukučínova 4245, 05801 Poprad, SK servisný zásah - oprava spätnej klapky 140.70 168.84 EUR 
15.05.2024 224310314  ALBACON, s.r.o. Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany, SK servis, nastavenie počítačky mincí 150.00 180.00 EUR 
15.05.2024 224310315  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK zemný plyn -1 370.48 -1 644.58 EUR 
15.05.2024 224320031  NUMERAL, spol. s r.o. Ťačevská 19, 08501 Bardejov, SK PD-projekt Modern.údrž.zákl.autobusov -územ.rozh. 20 000.00 24 000.00 EUR 
14.05.2024 224300480  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 783.12 783.12 EUR 
14.05.2024 224300481  SOR SLOVAKIA, s.r.o. Rosinská 15 A, 01008 Žilina, SK materiál 136.05 163.26 EUR 
14.05.2024 224300482  SOR SLOVAKIA, s.r.o. Rosinská 15 A, 01008 Žilina, SK materiál 1 043.73 1 252.48 EUR 
14.05.2024 224300483  SIAD Slovakia spol. s r.o. Rožňavská 17, 83104 Bratislava, SK technické plyny 244.66 293.59 EUR 
14.05.2024 224300484  CBM CR s.r.o. Omská 1020/45, 51261 Praha 10, CZ náhradné diely 68.80 68.80 EUR 
14.05.2024 224300528  Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK materiál 372.50 447.00 EUR 
14.05.2024 224310286  LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice, SK upratovacie práce 10 495.07 12 594.08 EUR 
14.05.2024 224310287  LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice, SK upratovacie práce 854.59 1 025.51 EUR 
14.05.2024 224310288  LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice, SK upratovacie práce 462.66 555.19 EUR 
14.05.2024 224310289  LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice, SK upratovacie práce 140.81 168.97 EUR 
14.05.2024 224310290  LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice, SK upratovacie práce 116.65 139.98 EUR 
14.05.2024 224310291  LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice, SK upratovacie práce 23.33 28.00 EUR 
14.05.2024 224310292  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK elektrická energia 32 110.75 38 532.91 EUR 
14.05.2024 224310293  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 , SK dobropis k FA č. 8348626138 -0.03 -0.04 EUR 
14.05.2024 224310310  PGT, s.r.o. Petrovianska, 38/A, 08005 Prešov, SK servisné práce - PO043GP 411.45 493.74 EUR