Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
18.07.2023 223310485  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310486  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310487  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310488  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310489  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310490  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310491  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310492  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310493  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310494  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310495  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310496  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310497  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310498  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310499  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310500  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 1.92 2.28 EUR 
18.07.2023 223310501  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 18.34 21.98 EUR 
18.07.2023 223310502  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia -3.12 -3.72 EUR 
18.07.2023 223310503  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia -3.12 -3.72 EUR 
18.07.2023 223310504  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia -3.12 -3.72 EUR