Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
14.04.2023 223310231  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 260.31 312.38 EUR 
14.04.2023 223310232  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 139.45 167.34 EUR 
14.04.2023 223310233  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia - meniareň 11 839.44 14 207.33 EUR 
14.04.2023 223310234  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia - meniareň 7 110.25 8 532.30 EUR 
14.04.2023 223310235  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia - meniareň 6 546.10 7 855.32 EUR 
14.04.2023 223310257  R&G PLUS Sp. z o.o. Traugutta 7, 39300 Mielec, PL zmena programovania v tabuliach firmy Herman 1 000.00 1 000.00 EUR 
13.04.2023 223300262  EkonIS s.r.o. Rastislavova 80, 04001 Košice, SK materiál 263.76 263.76 EUR 
13.04.2023 223300322  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 143.54 143.54 EUR 
13.04.2023 223300323  Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK materiál 612.00 734.40 EUR 
13.04.2023 223310224  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK dobropis k FA č. 2230003633 - úroky z omeškania -354.43 -354.43 EUR 
13.04.2023 223310254  Východosloven.vodárenská Komenského 50, 04248 Košice, SK vodné a stočné 4 258.33 5 110.00 EUR 
13.04.2023 223310255  Východosloven.vodárenská Komenského 50, 04248 Košice, SK vodné a stočné 61.66 74.00 EUR 
13.04.2023 223310256  AGV audit s.r.o. Rumanova 2, 04001 Košice, SK overenie účtovníctva-audit za rok 2022 4 100.00 4 920.00 EUR 
12.04.2023 223300304  BAKUS s.r.o. Dr. Valacha 48, 90901 Skalica, SK materiál v oprave-preprava Škoda El. motor trakčný 280.00 336.00 EUR 
12.04.2023 223300321  TROLIGA BUS, spol. s r.o. Košická 20, 08001 Prešov, SK náhradné diely 99.70 119.64 EUR 
12.04.2023 223300337  SOR SLOVAKIA, s.r.o. Rosinská 15 A, 01008 Žilina, SK materiál 55.84 67.01 EUR 
12.04.2023 223300338  ZLINER s.r.o. tř. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín, CZ dobropis k FA č. 703230030 -144.33 -144.33 EUR 
12.04.2023 223300339  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 386.54 386.54 EUR 
12.04.2023 223300360  SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16, 04011 Košice, SK materiál 11.83 14.20 EUR 
12.04.2023 223310217  Commander Sevices s.r.o. Žitná 23, 83106 Bratislava, SK monitoring vozidiel 113.88 136.66 EUR