Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
02.07.2024 224300758  DATAexPRESS s.r.o. Šafárikova 5922/39, 08001 Prešov, SK materiál - samolepiace štítky 150.00 180.00 EUR 
02.07.2024 224310406  KOVSMOL združenie Družstevná 34, 08001 Prešov, SK provízia z predaja CL 083, 114 33.13 39.76 EUR 
02.07.2024 224310407  Next Team, s.r.o. Budovateľská 48, 08001 Prešov, SK údržba a servis kopírovacieho zariadenia 31.28 37.54 EUR 
02.07.2024 224310412  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK elektrická energia 45 562.51 54 675.00 EUR 
02.07.2024 224310459  PGT, s.r.o. Petrovianska, 38/A, 08005 Prešov, SK servisné práce PO 909GO 402.77 483.32 EUR 
01.07.2024 224300731  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 35.12 35.12 EUR 
01.07.2024 224300732  ADIP, spol. s r.o. Vítkovická 3083/1, 70200 Ostrava, CZ náhradné diely 96.00 96.00 EUR 
01.07.2024 224300733  CBM CR s.r.o. Omská 1020/45, 51261 Praha 10, CZ náhradné diely 171.36 171.36 EUR 
01.07.2024 224300734  Ľubomír Imrich - IMRICH CAR Ďumbierska 2, 08006 Prešov, SK materiál 289.94 347.93 EUR 
01.07.2024 224300735  Tempus - Trans s.r.o. Rastislavova 110, 04001 Košice, SK náhradné diely 146.27 175.52 EUR 
01.07.2024 224310384  OBS Prešov, spol. s r.o. Okružná 32, 08001 Prešov, SK bezpečnostné a ochranné služby 7 912.80 9 495.36 EUR 
01.07.2024 224310404  uniCODE systems, s.r.o. Považské Podhradie 55, 01704 Považská Bystrica, SK servisný paušál 73.00 87.60 EUR 
01.07.2024 224310405  OBS Prešov, spol. s r.o. Okružná 32, 08001 Prešov, SK bezpečnostné a ochranné služby 21 301.30 25 561.56 EUR 
01.07.2024 224310456  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK elektrická energia 40.00 48.00 EUR 
01.07.2024 224310457  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK elektrická energia 130.94 157.00 EUR 
01.07.2024 224310458  PORS-EAST spol. s r.o. Masarykova 26, 08087 , SK prenájom nebytových priestorov 149.25 179.10 EUR 
28.06.2024 224300710  Anasyn s.r.o. Hlavná 23/13, 08216 Fintice, SK materiál 398.00 477.60 EUR 
28.06.2024 224300720  SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Rozvojová 2, 04001 Košice, SK náhradné diely 527.80 633.36 EUR 
28.06.2024 224300724  COMMERC SERVICE spol. s r.o. Ku Surdoku 35, 08001 Prešov, SK materiál 104.88 125.86 EUR 
28.06.2024 224300725  Allmedia, spol. s r.o. Pod gaštanmi 4, 82107 Bratislava, SK materiál 57.34 68.81 EUR