Dátum prijatia   Číslo faktúry   Číslo obj/zml  Dodávateľ Adresa Predmet Suma bez DPH Suma s DPH Mena
16.01.2023 222310908  GECO, s.r.o. Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK provízia za predaj CL 282-286 51.26 61.51 EUR 
16.01.2023 222310909  Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica, SK poštové služby 386.08 387.40 EUR 
16.01.2023 222310910  SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava, SK spracovanie rohože 148.40 178.08 EUR 
16.01.2023 222310911  Jaroslav Vrábeľ - KLJ PLUS Hlavná 118, 08001 Prešov, SK provízia za predaj CL 283-290 11.69 14.03 EUR 
16.01.2023 222310912  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK Zbierka zákonov SR, ročník 2022 182.16 218.59 EUR 
16.01.2023 222310913  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK Finančný spravodajca, ročník 2022 27.84 33.41 EUR 
16.01.2023 223310004  Východosloven.vodárenská Komenského 50, 04248 Košice, SK vodné a stočné 3 824.17 4 589.00 EUR 
16.01.2023 223310005  Východosloven.vodárenská Komenského 50, 04248 Košice, SK vodné a stočné 210.84 253.00 EUR 
16.01.2023 223310006  Východosloven.vodárenská Komenského 50, 04248 Košice, SK vodné a stočné 25.83 31.00 EUR 
13.01.2023 222310848  Technické služby mesta Prešov, a. s. Bajkalská 33, 08001 Prešov, SK prenájom ekologických WC 249.34 299.21 EUR 
13.01.2023 222310898  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 9 899.73 11 879.68 EUR 
13.01.2023 222310899  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 7 682.15 9 218.58 EUR 
13.01.2023 222310900  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 193.06 231.67 EUR 
13.01.2023 222310901  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 555.04 666.05 EUR 
13.01.2023 222310902  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 714.64 857.57 EUR 
13.01.2023 222310903  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 536.27 643.53 EUR 
13.01.2023 222310904  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 258.48 310.17 EUR 
13.01.2023 222310905  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 8 956.31 10 747.57 EUR 
13.01.2023 222310906  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK elektrická energia 12 952.71 15 543.25 EUR 
13.01.2023 222310907  Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK zemný plyn 5 123.75 6 148.50 EUR